Latest Posts

महाराष्ट्रात (एससी / एसटी / ओबीसी / व्हीजेएनटी / एसबीसी) जाति वैधता प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे? संपूर्ण ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रक्रियेची मराठीत माहिती घ्या!

महाराष्ट्रात (एससी / एसटी / ओबीसी / व्हीजेएनटी / एसबीसी) जाति वैधता प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे? संपूर्ण ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रक्रियेची मराठीत माहिती घ्या!

भारताच्या ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि मागास जातींसाठी सकारात्मक कृती (जाती आरक्षण) तसेच विशेषतः खासगी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जाति प्रमाणपत्...